Nieuwjaarsbijeenkomst 2023 voor vrijwilligers Leergeld Noord-Drenthe een succes!

Niet van toepassing

Op vrijdagmiddag 13 januari heeft de nieuwjaarsbijeenkomst Leergeld Noord -Drenthe plaatsgevonden in het Duurzaamheidscentrum in Assen. Een bijeenkomst die als gevolg van Corona 2 jaar lang niet heeft kunnen plaats vinden. De opkomst was groot waarbij zowel het bestuur, coördinatoren en intermediairs goed vertegenwoordigd waren!

In een terugblik over het afgelopen jaar gaat bestuursvoorzitter Jelly Vellinga in op alle gebeurtenissen en ontwikkelingen waar we als Leergeld Noord-Drenthe mee geconfronteerd zijn en welke effecten dit heeft gehad. De gevolgen van o.a. de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie hebben ervoor gezorgd dat het aantal kinderen dat we in 2022 hebben geholpen is gestegen naar ruim 1800 kinderen. Een stijging van ruim 500 kinderen ten opzichte van het jaar ervoor. Jelly spreekt haar dank en trots uit dat we dit als Leergeld Noord-Drenthe hebben kunnen volbrengen in het afgelopen jaar. Ook voor het komende jaar hopen we weer veel kinderen te kunnen helpen al zou het fijn zijn als we als stichting Leergeld minder hard nodig zijn. We kunnen deze kinderen niet helpen zonder de hulp van subsidies van de gemeenten, onze partners vanuit SAMen en de giften die wij van bedrijven en particulieren ontvangen waarvoor ook onze dank.

Tijdens de bijeenkomst hebben we helaas ook afscheid genomen van zowel de coördinator van de gemeente Assen (Max Ludwig) als de coördinator van de gemeente Aa en Hunze (Piet Wolters). Beide heren hebben de afgelopen jaren ontzettend veel voor Leergeld Noord-Drenthe betekend en waren van grote waarde. We zijn blij dat deze posities weer zijn ingevuld met de komst van Harry Walvius (coördinator gemeente Assen) en Wim Possemis (coördinator gemeente Aa en Hunze).

De nieuwjaarsbijeenkomst was een succes en het was fijn dat deze na een lange tijd weer plaats heeft kunnen vinden!